mynnwch eich cerdyn teyrngarwch nofio i’r teulu yn awr!

mwynhewch 6 sesiwn nofio 6 am bris 5

Mae nofio gyda'r teulu yn ffordd wych o dreulio amser yn ein barn ni. Mae’n iach ac yn hwyl ac, â’n cerdyn teyrngarwch, mae'n werth da iawn am arian hefyd!

Mae mynd â phlant iau i nofio yn hanfodol ar gyfer datblygu eu hymwybyddiaeth o ddiogelwch dŵr a’u hyder yn y dŵr. Gallai sicrhau y gallant nofio achub bywydau a bydd bob amser o fudd yn ddiweddarach mewn bywyd. Mae hefyd yn ymarfer corff ardderchog ac yn hwyl – y ffordd berffaith i'w cadw'n heini ac yn egnïol heb iddynt wybod. Iawn, felly ar wahân i'r ffaith bod nofio yn ffordd wych o gadw’n heini ac yn egnïol, mae nofio yn beth hollol wych i'w wneud fel teulu a dyma pam…

Sblasio, hwyl, chwerthin, llawenydd a chofleidio yw’r pum prif reswm pam y mae nofio’n weithgarwch teuluol hyfryd ac yn ffordd wych i atgyfnerthu cysylltiadau a chael hwyl gyda'ch gilydd – gan greu atgofion hapus gydol oes.

"mae nofio yn weithgarwch y gall pawb ei fwynhau beth bynnag fo’u hoedran neu allu"

Gydag un o'r cardiau teyrngarwch nofio i’r teulu cewch stamp ar bob ymweliad a phan fyddwch wedi cael 5 sesiwn nofio ni fydd yn rhaid i chi dalu am y chweched sesiwn nofio! Llenwch y ffurflen syml isod a byddwn yn anfon eich cerdyn teyrngarwch 'argraffu yn y cartref' atoch trwy ebost yn syth i’ch blwch derbyn. Bydd gennych 3 mis o ddyddiad eich sesiwn nofio gyntaf felly mae digon o amser i gael eich sesiwn nofio AM DDIM yn eich pwll nofio Freedom Leisure lleol.

mynnwch eich cerdyn teyrngarwch yn awr

Telerau ac Amodau

Unwaith y byddwch wedi lawrlwytho ac argraffu eich cerdyn teyrngarwch dylech ddod â fo efo chi y tro cyntaf byddwch yn nofio a phob tro wedyn. Bob tro y prynwch docyn nofio i’r teulu, cewch stamp ar eich cerdyn teyrngarwch. Unwaith y byddwch wedi prynu 5 sesiwn, bydd eich ymweliad nesaf yn rhad ac am ddim pan fyddwch yn cynhyrchu eich cerdyn teyrngarwch wedi'i gwblhau. Caiff dyddiad dod i ben ei ychwanegu at eich cerdyn teyrngarwch 3 mis yn union ar ôl dyddiad eich sesiwn nofio gyntaf. Ni fydd eich cerdyn teyrngarwch yn ddilys ar ôl y dyddiad hwn a bydd y unrhyw sesiynau nofio yn ddi-rym ac ni ellir eu trosglwyddo. Ni ellir trosglwyddo eich cerdyn teyrngarwch. Bydd rhai sesiynau’n cael eu heithrio felly dylech wirio’r sesiynau ac amseroedd nofio dilys â’ch pwll nofio lleol. Ni ellir gwarantu mynediad i'r pwll ac mae’n amodol ar argaeledd a galluoedd ar adeg eich ymweliad. Mae eich ymweliad hefyd yn dibynnu arnoch chi’n cadw at y polisi derbyn pyllau nofio lleol a dilyn y gymhareb plentyn/oedolyn cywir. Gwiriwch â’ch pwll nofio lleol os nad ydych yn siŵr.