Yn galw ar holl Weithwyr Cyngor Sir Powys, archebwch gyfle i hawlio’ch tocyn 7-diwrnod AM DDIM!

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw llenwi’r ffurflen fer isod a byddwn yn trefnu eich tocyn 7-diwrnod AM DDIM i’w ddefnyddio yn ein holl ganolfannau yn ardal Powys.

Cyfle perffaith i ddechrau bod yn fwy actif yn gorfforol ac yn feddyliol y Gwanwyn yma.

Mae’n cynnwys defnyddio’n holl gampfeydd, stiwdio seiclo, pyllau a mynediad i’n holl ddosbarthiadau ymarfer grŵp. Bydd ein tîm cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw gwestiynau allai fod gennych, a bod yn gefn i chi ar hyd y ffordd.

Rhaid dechrau defnyddio’r tocynnau fis Mawrth 2023.

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad