Cysylltwch â Ni

I gysylltu â chanolfan benodol trwy e-bost, llenwch y ffurflen isod a dewiswch y ganolfan yr hoffech gysylltu â hi. Gallwch ddod o hyd i rif ffôn pob canolfan trwy chwilio am y ganolfan yn 'dod o hyd i ganolfan'. Os hoffech gysylltu â Phencadlys Freedom Leisure yn uniongyrchol, gwelwch y manylion o dan y ffurflen. Diolch am gysylltu â Freedom Leisure.


pencadlys

Cyfeiriad post

Freedom Leisure
The Paddock
1-6 Carriers Way (off Juziers Drive)
East Hoathly
East Sussex
BN8 6AG

Cyfeiriad e-bost

hq@freedom-leisure.co.uk - Nodwch ba ganolfan neu ranbarth mae eich ymholiad yn ymwneud ag ef:

Sylwch y bydd y negeseuon e-bost hyn yn cael eu darllen yn ystod oriau swyddfa arferol dydd Llun i ddydd Gwener. Y tu allan i'r oriau hyn, gweithredir ar eich neges e-bost ar y diwrnod gwaith nesaf. Fel arall, ewch i dudalennau unigol y canolfannau ac anfonwch neges e-bost at y ganolfan yn unigol neu llenwch y ffurflen 'Cysylltwch â Ni' uchod.