Stadiwm Queensway, 2 gwrt sboncen, sesiynau 40 munud i’w harchebu. 2 gwrt sboncen. Mae pêl raced a Thennis Bwrdd hefyd ar gael, felly cysylltwch â ni i gael gwybod mwy

2 x gwrt sboncen

Mae'n hawdd i’w ddysgu a gellir ei chwarae ar gyfer hamdden neu fel camp gystadleuol. Mae sboncen yn gamp egnïol, lle gall chwaraewr ddefnyddio llawer mwy o egni na'r rhan fwyaf o chwaraeon eraill.

Mae sboncen yn helpu i wella iechyd cardiofasgwlaidd a bydd gêm o sboncen eich gweld yn rhedeg, neidio a deifio am y bêl. Mae sboncen yn cynyddu cryfder a ffitrwydd ac yn helpu i gadw pwysau iach. Mae hefyd yn cynyddu hyblygrwydd a chryfder yn y cefn ac yn hyrwyddo cydlyniad da, ystwythder, hyblygrwydd a gwella cydsymudiad y llaw a’r llygad.

Sboncen yw un o'r ffyrdd gorau o gadw'n heini ac yn egnïol ac mae'n darparu ychydig o gystadleuaeth ar y llys hefyd!

Sylw cwsmeriaid