Stadiwm Queensway

Stadiwm Queensway , Wrecsam

LL13 8UH 01978 355826 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

60+?

gweithgareddau AM DDIM

Cliwch yma

sboncen,

Chwarae yma

Cliciwch yma

oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:30 9:00 - 21:00 10:00 - 16:00 AR GAU
Dydd Llun - Dydd Iau Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:30 9:00 - 21:00 10:00 - 16:00 AR GAU
Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gwyl y Banc Angen archebu ar gyfer pob harchebu
9:00 - 21:00 10.20 - 15:40 AR GAU Ffoniwch 01978 355826
Dydd Llun - Dydd Iau Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gwyl y Banc Angen archebu ar gyfer pob harchebu
9:00 - 21:00 10:00 - 15:45 AR GAU Ffoniwch 01978 355826

aelodaeth

Yma yn Queensway mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

tîm Queensway yw'r gorau i'm hannog i gyrraedd fy ngolwg o redeg y 10k

josie
I holi mwy am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 355826

Stadiwm Queensway, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.