Stadiwm Queensway

Stadiwm Queensway , Wrecsam

LL13 8UH 01978 355826 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

oriau agor

llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:30 9:00 - 17:00 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:00 9:00 - 16:30 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:40 9:00 - 17:00 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:45 9:00 - 17:00 AR GAU

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

tîm Queensway yw'r gorau i'm hannog i gyrraedd fy ngolwg o redeg y 10k

josie
I holi mwy am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 355826

Stadiwm Queensway, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.