Stadiwm Queensway

Stadiwm Queensway , Wrecsam

LL13 8UH

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gwyl y Banc
16:00 - 21:00 AR GAU AR GAU
Dydd Llun - Dydd Iau Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gwyl y Banc
16:00 - 21:00 AR GAU AR GAU
Dydd Llun - Dydd Iau Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gwyl y Banc Angen archebu ar gyfer pob harchebu
16:20 - 21:40 AR GAU AR GAU Ffoniwch 01978 355826
Dydd Llun Dydd Mawrth - Dydd Iau Dydd Gwener, Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gwyl y Banc Angen archebu ar gyfer pob harchebu
16:30 - 21:45 16:30 - 21:00 AR GAU AR GAU Ffoniwch 01978 355826

aelodaeth

Yma yn Queensway mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

tîm Queensway yw'r gorau i'm hannog i gyrraedd fy ngolwg o redeg y 10k

josie

Stadiwm Queensway, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.