Stadiwm Queensway

Stadiwm Queensway , Wrecsam

LL13 8UH 01978 355826 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

oriau agor

llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:30 9:00 - 17:00 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:00 9:00 - 16:30 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:40 9:00 - 17:00 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y Banc
9:00 - 21:45 9:00 - 17:00 AR GAU

aelodaeth

Yma yn Queensway mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

tîm Queensway yw'r gorau i'm hannog i gyrraedd fy ngolwg o redeg y 10k

josie
I holi mwy am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 355826

Stadiwm Queensway, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.