Prisiau gweithgareddau yn stadiwm queensway

 y gampfa a ffitrwydd

 

 

 oedolyn

6.65

 

 plentyn

3.70

 

 hên/ myfyrwyr

3.70

 

 oedolion gweithgar

3.60

 

 trac

 

 

 oedolyn

3.60

 

 plentyn

2.30

 

 noson clwb oedolyn

3.10

 

 noson clwb plentyn

2.10

 

 5-bob-ochr

 

 

 sesiwn 45 munud oedolyn

32.00

 

 sesiwn 45 munud plentyn

20.80

 

 sboncen

 

 

 oedolyn

6.40

 

 oedolyn amser tawel

5.55

 

 plentyn 

4.20

 

 plentyn amser tawel

3.60