Prisiau gweithgareddau yn stadiwm queensway

 y gampfa a ffitrwydd

 

 

 oedolyn

6.25

 

 plentyn

3.45

 

 hên/ myfyrwyr

3.45

 

 oedolion gweithgar

3.40

 

 trac

 

 

 oedolyn

3.40

 

 plentyn

2.20

 

 noson clwb oedolyn

2.40

 

 noson clwb plentyn

1.45

 

 5-bob-ochr

 

 

 sesiwn 45 munud oedolyn

30.00

 

 sesiwn 45 munud plentyn

19.50

 

 sboncen

 

 

 oedolyn

6.00

 

 oedolyn amser tawel

5.25

 

 plentyn 

3.30

 

 plentyn amser tawel

2.90