Prisiau gweithgareddau yn stadiwm queensway

 y gampfa a ffitrwydd

 

 

 oedolyn

7.05

 

 plentyn

3.85

 

 hên/ myfyrwyr

3.85

 

 oedolion gweithgar

3.80

 

 trac

 

 

 oedolyn

3.80

 

 plentyn

2.40

 

 noson clwb oedolyn

3.30

 

 noson clwb plentyn

2.20

 

 5-bob-ochr

 

 

 sesiwn 45 munud oedolyn

33.95

 

 sesiwn 45 munud plentyn

22.05

 

 sboncen

 

 

 oedolyn

6.80

 

 oedolyn amser tawel

5.90

 

 plentyn 

4.50

 

 plentyn amser tawel

3.80