Prisiau gweithgareddau yn stadiwm queensway

 y gampfa a ffitrwydd

 

 

 oedolyn

6.85

 

 plentyn

3.75

 

 hên/ myfyrwyr

3.75

 

 oedolion gweithgar

3.75

 

 trac

 

 

 oedolyn

3.70

 

 plentyn

2.35

 

 noson clwb oedolyn

3.20

 

 noson clwb plentyn

2.20

 

 5-bob-ochr

 

 

 sesiwn 45 munud oedolyn

32.95

 

 sesiwn 45 munud plentyn

21.40

 

 sboncen

 

 

 oedolyn

6.60

 

 oedolyn amser tawel

5.70

 

 plentyn 

4.35

 

 plentyn amser tawel

3.70