Cynlluniau aelodaeth Iau

nofio a’r gampfa ar draws Wrecsam

March 22 2022
Cynlluniau aelodaeth iau i rai 11 – 16 oed

14-16 oed?

Defnyddio’r ystafelloedd ffitrwydd neu’r pyllau nofio ar adeg sy’n gyfleus i ti i wneud ymarfer corff a chael hwyl gyda dy ffrindiau.

Gydag aelodau cyfeillgar o’r tîm wrth law yn ein hystafelloedd ffitrwydd, gallwn dy helpu i wneud yn fawr o’r amser a chyrraedd dy gôl.  Yn y sesiwn gyntaf byddwn yn dangos y cyfarpar i ti ac yn ateb unrhyw gwestiynau.

Gyda thri phwll yn rhan o’r cynllun aelodaeth ym Myd Dŵr, Y Waun a Gwyn Evans, mae rhywbeth i bawb!

12-13 oed?

Defnyddio’r ystafelloedd ffitrwydd unrhyw bryd, gydag oedolyn sy’n aelod yn goruchwylio.

Defnyddio’r ystafell ffitrwydd yn ystod unrhyw sesiwn gampfa iau dan oruchwyliaeth.

Gydag aelodau cyfeillgar o’r tîm wrth law yn ein hystafelloedd ffitrwydd, gallwn dy helpu i wneud yn fawr o’r amser a chyrraedd dy gôl.  Yn y sesiwn gyntaf byddwn yn dangos y cyfarpar i ti ac yn ateb unrhyw gwestiynau.

Gyda thri phwll yn rhan o’r cynllun aelodaeth ym Myd Dŵr, Y Waun a Gwyn Evans, mae rhywbeth i bawb!

11 oed?

Defnyddio’r ystafell ffitrwydd yn ystod unrhyw sesiwn gampfa iau dan oruchwyliaeth.

Defnyddio’r ystafelloedd ffitrwydd neu’r pyllau nofio ar adeg sy’n gyfleus i ti i wneud ymarfer corff a chael hwyl gyda dy ffrindiau.

Gydag aelodau cyfeillgar o’r tîm wrth law yn ein hystafelloedd ffitrwydd, gallwn dy helpu i wneud yn fawr o’r amser a chyrraedd dy gôl.  Yn y sesiwn gyntaf byddwn yn dangos y cyfarpar i ti ac yn ateb unrhyw gwestiynau.

Gyda thri phwll yn rhan o’r cynllun aelodaeth ym Myd Dŵr, Y Waun a Gwyn Evans, mae rhywbeth i bawb!

Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Cysylltwch â ni

cliciwch yma

Oriau agor yr ystafell ffitrwydd

Gwelwch ein hamserlen

cliciwch yma

Dewch i fwcioch sesiwn cyntaf heddiw!

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun
01691 778666
chirk@freedom-leisure.co.uk

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans
01978 269540
gwynevans@freedom-leisure.co.uk

Stadiwm Queensway
01978 355826
queensway@freedom-leisure.co.uk

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr
01978 297300
waterworld@freedom-leisure.co.uk