Campfa Iau Am Ddim (cynnig wedi ei ymestyn)

1af Awst - 31ain Mawrth 2022

July 27 2021

Free Junior Gym 14-16yrs

Offer extended to 31st March 2022!

Ydych chi am gael ychydig o hwyl a gwella'ch ffitrwydd yr haf hwn?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn partneriaeth â Freedom Leisure yn agor ei ddrysau AM DDIM i bobl ifanc 14-16 oed rhwng 1af Awst 2021 a 31ain Mawrth 2022.

Defnyddio'r ystafelloedd ffitrwydd ar amser sy'n addas i chi weithio allan a chael hwyl gyda'ch ffrindiau.

Ariennir y fenter hon yn llawn gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn actif AM DDIM.

campfa iau am ddim oedran12 i 13 oed.

Ar gael 1af Hydref - 31ain Mawrth 2022

Am gael rhai gweithgareddau AM DDIM?

12-13 oed?

Ydych chi am gael ychydig o hwyl a gwella'ch ffitrwydd yr Hydref hwn?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn partneriaeth â Freedom Leisure yn agor ei ddrysau AM DDIM i blant 12-13 oed rhwng 1af Hydref 2021 a 31ain Mawrth 2022.

Defnyddio'r ystafelloedd ffitrwydd ar unrhyw adeg; gydag aelod sy'n oedolyn yn goruchwylio. Defnyddio'r ystafell ffitrwydd yn ystod unrhyw sesiwn Campfa Iau dan oruchwyliaeth.

Ariennir y fenter hon yn llawn gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn actif AM DDIM.

campfa iau am ddim oedran 11 oed.

Ar gael 1af Hydref - 31ain Mawrth 2022

Am gael rhai gweithgareddau AM DDIM?

11 oed?

Ydych chi am gael ychydig o hwyl a gwella'ch ffitrwydd yr Hydref hwn?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn partneriaeth â Freedom Leisure yn agor ei ddrysau AM DDIM i blant 11 oed rhwng 1af Hydref 2021 a 31ain Mawrth 2022

Defnyddio'r ystafell ffitrwydd yn ystod unrhyw sesiwn Campfa Iau dan oruchwyliaeth.

Ariennir y fenter hon yn llawn gan Lywodraeth Cymru. Byddwch yn actif AM DDIM.

Cysylltwch â ni

Am wybodaeth bellach neu i archebu'ch ymweliad cyntaf

cliciwch yma

Oriau agor yr ystafell ffitrwydd

Gwelwch ein hamserlen

cliciwch yma

Dewch i fwcioch sesiwn cyntaf heddiw!

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun
01691 778666
chirk@freedom-leisure.co.uk

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans
01978 269540
gwynevans@freedom-leisure.co.uk

Stadiwm Queensway
01978 355826
queensway@freedom-leisure.co.uk

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr
01978 297300
waterworld@freedom-leisure.co.uk