Neuadd gymnasteg wedi'i chyfarparu'n llawn gan Glwb Gymnasteg Wrecsam.

Gymnasteg - mae neuadd gymnasteg lawn wedi'i redeg gan Glwb Gymnasteg Wrecsam yn Stadiwm Queensway.

Mae'r Clwb yn cynnig rhaglenni heriol, cadarnhaol a blaengar ar gyfer pobl ifanc hamdden a chystadleuol trwy ddarparu hyfforddiant cymwys brwdfrydig mewn amgylchedd sydd â chyfarpar da a diogel.

Am ragor o wybodaeth am yr ystod o ddosbarthiadau - wxmgym77@gmail.com