Athletau yn Stadiwm Queensway - cyfleusterau trac a maes gwych o safon rhyngwladol. Yn cynnwys 400 medr 8 lôn.

Athletau - cyfleusterau trac a maes gwych o safon rhyngwladol. Yn cynnwys trac 400 metr 8 lôn gyda llifoleuadau. Cyfleusterau ar gyfer naid uchel, naid hir, naid bolyn, pwysau, disgen, gwaywffon a morthwyl. Cartref i Glwb Athletau Wrecsam

Nosweithiau ymarfer y Clwb:

Mawrth - Iau 6.00 - 7:00pm 8 - 12 oed 7.00 - 8:30pm 13 oed +