Aelodaeth Gorfforaethol

Helpwch i gadw'r gweithle yn heini ac yn iach gyda'n gostyngiadau aelodaeth gorfforaethol!

Enquire now
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Aelodaeth Gorfforaethol | Queensway

Helpwch i gadw'r gweithle yn heini ac yn iach gyda'n gostyngiadau aelodaeth gorfforaethol! Anogwch eich cydweithwyr i ymuno ag aelodaeth a rhoi cynnig ar ein campfa wych, dosbarthiadau ffitrwydd, cyfleoedd nofio a chwaraeon ar unrhyw safle Freedom Leisure Wrecsam.

pam dewis aelodaeth gorfforaethol?

 • Aelodaeth ostyngedig
 • Dewiswch o daliadau misol debyd uniongyrchol neu daliad blynyddol unwaith ac am byth
 • Defnydd diderfyn o
  • 5 campfa
  • 3 Pwll Nofio
  • 100+ Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Trac Athletau

Da i'ch gweithwyr | Da i'ch cwmni

buddion i'ch cwmni

Tyfu hyder a morâl gweithwyr
Creu amgylchedd gwaith hapusach
Cefnogi gweithlu iachach
Denu gweithwyr newydd a'u cadw

buddion i'ch gweithwyr

Cyrchwch ystod eang o ddosbarthiadau a chyfleusterau
Gweithio allan gyda chydweithwyr ac ysgogi eich gilydd
Archwiliwch syniadau a thechnegau ymarfer corff newydd
Gweithiwch gyda'n harbenigwyr a chael y gorau o'ch aelodaeth

Buddion Ychwanegol

yn Freedom Leisure Wrecsam rydym yn cynnig hyd at 3 sesiwn AM DDIM gyda'n hyfforddwyr i bartneriaid / corfforaethau sy'n gysylltiedig â ni.

Hyfforddiant 1

Arddangosiad o'r defnydd cywir o'n hoffer campfa
Hyfforddwr i wirio'ch lleoliad a'ch ffurf


Hyfforddiant 2

Sesiwn 1: 1 gyda'n Hyfforddwyr Personol hyfforddedig iawn
Rhaglen wedi'i phersonoli i ddilyn sydd wedi'i theilwra i'ch nodau a'ch lefel ffitrwydd


Hyfforddiant 3

Sesiwn 1: 1 gyda'n Hyfforddwyr Personol hyfforddedig iawn
Adolygiad o'ch rhaglen

 

Caru eich aelodaeth?

Tocyn Rhodd gwerth £20

Cyfeiriwch ffrind a derbyn tocyn rhodd gwerth £20.

Nid oes cyfyngiad ar nifer y ffrindiau y gallwch eu cyfeirio, y mwyaf y byddwch chi'n ei atgyweirio po fwyaf y byddwch chi'n ei ennill!

Neu galwch heibio i'n canolfan hamdden am gerdyn atgyweirio.

Rhowch wybod i'r unigolyn eich bod yn cyfeirio y byddwn mewn cysylltiad i gyflwyno Freedom Leisure

Iechyd a Ffitrwydd

Dewch i weld beth sydd ar gael yn Stadiwm Queensway

cliciwch yma

Athletau

Dewch i weld beth sydd ar gael yn Stadiwm Queensway

cliciwch yma