Newyddion gwych!  

Mae ein Haelodaeth Iau yn cael ei hail-lansio, ac rydym wedi gostwng yr oed ar gyfer defnyddio ein campfa. Os ydych eisoes yn aelodu, yna mae’r cyfyngiad oed yn berthnasol nawr! Os ydych am roi cychwyn arni a defnyddiwch ein cynnig ail-lansio unigryw yna holwch ar y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad!

Faint oed ddylwn i fod er mwyn defnyddio’r gym?

Faint oed ddylwn i fod er mwyn defnyddio’r gym?

Gall plant 11 oed fynychu unrhyw sesiwn iau yn y gym sydd wedi ei goruchwylio.
Gall plant 12-13 oed fynychu’r gym gydag oedolyn.
Gall plant 14+ fynychu’r gym ar eu pen eu hunain.

Dim ond rhai 15 oed sy’n cael defnyddio’r pwysau rhydd, ond mae’n rhaid cael hyfforddiant cynefino cyn gwneud hynny

Sesiynau campfa dan oruchwyliaeth

Sesiynau campfa dan oruchwyliaeth

Ar draws ein canolfannau mae gennym ystod o sesiynau campfa iau dan oruchwyliaeth ar gyfer plant 11 oed, i ddarganfod mwy dim ond ffoniwch eich canolfan leol neu cysylltwch â ni isod.

Pam dewis ein Haelodaeth Iau?

Pam dewis ein Haelodaeth Iau?

Gall ein haelodau iau gael mynediad i'n campfeydd, pyllau nofio, stiwdios beicio, chwaraeon raced a thrac athletau o’r radd flaenaf ledled Powys. Mae hyn yn cynnwys Aberhonddu, Bro Ddyfi, Llanfair-ym-Muallt, Caereinion, Dwyrain Maesyfed, Y Flash, Tref-y-clawdd, Llandrindod, Llanfyllin, Llanidloes, Maldwyn, Rhaeadr ac Ystradgynlais.

Peidiwch â phoeni os na fuoch chi mewn campfa o’r blaen. Bydd in cydweithwyr cymwynasgar yn eich rhoi chi ar ben y ffordd a byddant wrth law i ateb unrhyw gwestiynau.

Enquire form related image

Cynnig ymuno unigryw

Cymerwch aelodaeth iau gyda ni erbyn 31 Awst ac ni thalwch ffi ymuno a 50% oddi ar eich taliad cyntaf. Eisiau gwybod mwy? Llenwch eich manylion isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad.

Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad