Ein Maes Aml-Chwaraeon

Ein Maes Aml-Chwaraeon

Gall y maes aml-chwaraeon ddarparu lle ar gyfer yr holl chwaraeon traddodiadol byddech yn eu disgwyl, gan gynnwys:

  • Tenis (4 llys)
  • Pêl-rwyd (2 llys)
  • Pêl-droed
  • Hoci
Opsiynau Archebu

Opsiynau Archebu

 Mae'r cyrsiau a meysydd ar gael i'w harchebu:

  • Un tro
  • Twrnameintiau
  • Sesiynau clwb rheolaidd
Chwarae'n Achlysurol

Chwarae'n Achlysurol

Rydym yn un o’r ychydig ganolfannau yn yr ardal sy’n caniatau chwarae achlysurol. Byddwch yn talu ffi fesul y person i logi cwrt a’r unig beth ar ôl i’w wneud yw chwarae!