Y Gampfa - Morgan Llwyd

Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd yn Dre Wrecsam. Mae cyfleusterau'r ganolfan wedi ei rhaglennu; rhaid i bob gweithgaredd gael eu llogi mewn bloc archebu ymlaen llaw gan nad oes opsiwn 'talu a chwarae'. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd eu harchebu mewn blociau o 45 munud.

Mae'r Gampfa yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd efo llawr sbring sydd yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd.

Rydym yn darparu'r lleoliad, byddwch chi'n darparu'r egni!

Mae cyfleusterau'r ganolfan wedi ei rhaglennu; rhaid i bob gweithgaredd gael eu llogi mewn bloc archebu ymlaen llaw gan nad oes opsiwn 'talu a chware'.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau a dillad priodol ar gyfer ymarfer corff. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wisgo ffoniwch 01978 314693.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at morganllwyd@freedom-leisure.co.uk