Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Croeso i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Croeso i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n gyfrifol am Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd.  Mae yna gaeau 3G, campfa a neuadd chwaraeon.

A oes sgiliau nofio gan eich plentyn ac a yw’n ddiogel?

A oes sgiliau nofio gan eich plentyn ac a yw’n ddiogel?

Mae plant yn dysgu nofio am ei fod yn hwyl. Mae’n rhoi lle iddynt fod yn gymdeithasol, mynegi eu teimladau a chyflawni a datblygu sgiliau newydd.
Iechyd i Bawb o Bob Oed

Iechyd i Bawb o Bob Oed

Rydym eisiau cefnogi iechyd y genedl gan alluogi pobl i fyw bywydau hirach, hapusach ac iachach.

Fel ymddiriedolaeth hamdden elusennol nid-er- elw, mae helpu unigolion a chymunedau i fod yn fwy actif ac yn iachach wrth wraidd popeth a wnawn.  Rydym yn credu mewn ‘iechyd i bawb o bob oed’, rydym eisiau i’n cymunedau lleol ni gael hwyl, cael eu croesawu a’u cynnwys a’u grymuso i fyw bywydau iach.

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Sut i ddod o hyd i ni a Pharcio

Sut i ddod o hyd i ni a Pharcio

Mae’n hawdd teithio i’r ganolfan ac mae digon o le i barcio ar y safle.  Rydym ar safle Ysgol Morgan Llwyd ar Cefn Road. 

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Mae’r gwasanaethau hamdden yr ydym yn eu cynnig yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn gwneud gwir wahaniaeth i iechyd a llesiant pobl ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi chi i chwarae rôl gadarnhaol, leol iawn, a gwella bywydau drwy hamdden a gwneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned.