Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Cefn Road, Wrecsam

LL13 9NG 01978 314693 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Maes 3G

Bwciwch ein maes 3G

cliciwch yma

neuadd chwareuon

Bwciwch ein neuadd chwareuon

cliciwch yma

oriau agor

dydd llun - dydd iau dydd gwener Saturday & Sunday Gŵyl y banc
18:00 - 21:00 AR GAU Digwyddiadau arbennig yn unig AR GAU

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

aelodaeth

Ar draws Bwrdeistref Sir Wrecsam mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Cliciwch yma i gysylltu a Gwyn Evans  (ein safle rhiant) i gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â'r aelodaeth wych hon heddiw!

Aelodaeth Gorfforaethol yn Gwyn Evans

Rydw i'n anfon llawer o amser yms yn gweithio ar fy targedau colli pwysau a mae'r tim yn helpu i mi gario ymlaen

Susan
I holi am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 314693

a weithredir gan Freedom Hamdden mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam