Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Cefn Road, Wrecsam

LL13 9NG 01978 314693 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

Maes 3G

Bwciwch ein maes 3G

cliciwch yma

neuadd chwareuon

Bwciwch ein neuadd chwareuon

cliciwch yma

oriau agor

dydd llun - dydd iau dydd gwener Saturday & Sunday Gŵyl y banc
18:00 - 21:00 AR GAU Digwyddiadau arbennig yn unig AR GAU

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

Rydw i'n anfon llawer o amser yms yn gweithio ar fy targedau colli pwysau a mae'r tim yn helpu i mi gario ymlaen

Susan
I holi am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 314693

a weithredir gan Freedom Hamdden mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam