Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Cefn Road, Wrecsam

LL13 9NG

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

oriau agor

dydd llun - dydd iau dydd gwener Saturday & Sunday Gŵyl y banc
AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

aelodaeth

Ar draws Bwrdeistref Sir Wrecsam mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Cliciwch yma i gysylltu a Gwyn Evans  (ein safle rhiant) i gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â'r aelodaeth wych hon heddiw!

Aelodaeth Gorfforaethol yn Gwyn Evans

Rydw i'n anfon llawer o amser yms yn gweithio ar fy targedau colli pwysau a mae'r tim yn helpu i mi gario ymlaen

Susan

a weithredir gan Freedom Hamdden mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam