Canolfan Chwaraeon Llandrindod

LD1 6AN

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

oriau agor

LLUN MAWRTH MERCHER IAU GWENER SADWRN SUL
7.00am-9.30pm 7.00am-9.30pm 9.00am-9.30pm 7.00am-9.30pm 7.00am-9.30pm 9.00am-4.00pm 9.00am-4.00pm

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur.

Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.


a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys