testun delwedd

Oedolyn Egnïol Ledled y Ddinas

Mynediad digyfyngiad i’r gampfa, nofio, dosbarthiadau ar draws 6 o ganolfannau Hamdden Abertawe ; hyfforddi mewn 6 campfa wych

Pam dewis aelodaeth Oedolyn Egnïol ledled y Ddinas?

Pam dewis aelodaeth Oedolyn Egnïol ledled y Ddinas?

Rydym yn fwy na champfa yn unig, ni yw'r gymuned weithgar fwyaf yn Abertawe gyda'n haelodaeth yn darparu cyfoeth o wahanol gyfleusterau a gweithgareddau sydd ar gael i chi. Rydym yn credu mewn hwyl dros ffitrwydd ac os ydych yn ymweld am y tro cyntaf neu wedi bod yn ymwelydd rheolaidd â champfa neu ganolfan hamdden, mae ein cydweithwyr yma i'ch helpu i gyflawni eich dyheadau ffitrwydd.

Mae ein tystebau cwsmeriaid yn llawn straeon gan bobl go iawn sydd wedi gwneud gwahaniaeth i'w hiechyd corfforol a meddyliol trwy fynychu eu canolfannau hamdden cymunedol lleol yn rheolaidd.

Byddwch yn actif, yn iach ac yn perthyn i Freedom Leisure Abertawe.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Oedolyn Egnïol Ledled y Ddinas?

Croeso pedwar cam i aelodau

Bydd ein tîm ffitrwydd yn eich tywys trwy raglen pedwar cam brofedig i sicrhau eich bod yn cychwyn ar y droed dde tuag at gyrraedd eich nodau.

Mynediad at 6 campfa llawn cyfarpar

Cael mynediad i bob un o'n canolfannau yn Abertawe; LC, Penlan, Penyrheol, Treforys, Llandeilo Ferwallt a Chefn Hengoed.

Dros 300 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos

Gallwch ddewis o dros 300 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos ar draws y 6 chanolfan, gan gynnwys dosbarthiadau megis LesMills, Yoga, Bygi Blast a Zwmba.

Nofio am ddim mewn 4 pwll ar draws Abertawe

Ewch i'r dŵr a mwynhewch nofio AM DDIM ar draws ein canolfannau yn Abertawe.

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Mae ein tîm yn gyffrous i'ch croesawu

Mae ein tîm yn gyffrous i'ch croesawu

Mae ein cydweithwyr hyfryd yn gyffrous iawn i roi croeso cynnes i chi a rhoi taith i chi o amgylch ein holl gyfleusterau anhygoel.

Cwestiynau Cyffredin

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!