testun delwedd

Aelodaeth Dysgu Nofio

Dewiswch o blith aelodaeth iau neu oedolion ar gyfer eich gwersi nofio

Pam dewis dysgu nofio gyda ni?

Pam dewis dysgu nofio gyda ni?

Mae ein tystebau cwsmeriaid yn llawn straeon gan bobl go iawn sydd wedi mynd trwy eu taith dysgu nofio gyda ni Byddwch yn actif, yn iach ac yn perthyn i Freedom Leisure Abertawe.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Aelodaeth Dysgu Nofio?

Nofio am ddim

Mae nofio am ddim ar draws Abertawe wedi'i gynnwys fel rhan o'n hysgol nofio

Sesiynau strwythuredig

Un sesiwn yr wythnos yn dilyn llwybr Nofio Cymru, 50 wythnos y flwyddyn.

Porth Cartref

Gwybod pan fydd eich plentyn wedi cyflawni ei holl ddeilliannau ac yn barod i symud i fyny dosbarth.

20% oddi ar Coffi Costa

Mwynhewch 20% oddi ar holl ddiodydd Costa fel aelod yng nghanolfannau’r LC, Treforys, Penlan a Phenyrheol

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Manylion Aelodaeth

Cwestiynau Cyffredin

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!