Canfyddwch y dyfnder yn ein man chwarae rhyngweithiol

Beth sydd wedi'i gynnwys

Maes Chwarae

Bydd y tŵr chwarae pedair haen hwn yn mynd â phobl ifanc trwy ddrysfa ddyfrol o sleidiau, pontydd a mwy!

Ardal synhwyraidd

Gydag offer synhwyraidd unigryw i sbarduno effeithiau arbennig, gall plant archwilio creaduriaid y dyfnder heb hyd yn oed wlychu.

canonau frwydr

4 canonau frwydr i chwarae gyda'ch ffrindiau, cawod peli, ac estyniad trydydd llawr sy'n hongian drosodd i'r rhieni, o'r enw 'rhedeg y risg'.

Pobl bach yn chwarae

Gyda'i ardal bwrpasol, dan dair oed, gall babanod a phlant bach chwarae mewn amgylchedd mwy diogel.

Oeddet ti'n gwybod?

Oeddet ti'n gwybod?

Mae mannau chwarae yn darparu llawer o gyfleoedd dysgu, er enghraifft datblygiad corfforol, cymdeithasol, emosiynol, dychmygus a gwybyddol. Mae ymarfer corff yn gwella iechyd a lles tra bod yr amgylchedd diogel yn annog annibyniaeth.

Oriau agor

Oriau agor

Mae ein man chwarae ar agor 7 diwrnod yr wythnos:

 

Llun i Sul
                              
9.00y.b - 6.00y.p

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!