Ystafelloedd Ffitrwydd

Yn cynnwys 20 gorsaf ffitrwydd sy'n ymgorffori cyfarpar ymarfer corff gwydnwch a chardio. Mae staff hyfforddedig wrth law i'ch tywys drwy gydol eich taith

campfa yng nghanolfan chwaraeon trefyclo

Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun, mewn grŵp neu os hoffech roi cynnig ar hyfforddiant personol un i un, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr.

Sut mae cychwyn arni yn y gampfa?

Mae gan holl ddefnyddwyr y gampfa hawl i sesiwn ymgyfarwyddo ragarweiniol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig a fydd yn eich tywys trwy'r cyfarpar ac yn sicrhau ein bod yn gallu addasu eich ymarfer corff i gyflawni eich nodau a dyheadau boed hynny'n mynd yn heini neu'n fwy heini, colli pwysau neu dynhau eich cyhyrau neu os ydych yn hyfforddi i wella o ran eich chwaraeon o ddewis.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae Trefyclo yn cynnig popeth i chi, p'un a ydych yn mynd i'r gampfa am y tro cyntaf ynteu'n athletwr profiadol.

We're so proud of the gym at Knighton. It is a great asset to the people of Knighton and the surrounding districts.

Lynette Wozencraft,