Dosbarthiadau Ffitrwydd

Ochr yn ochr â'r gampfa ceir rhaglen dosbarthiadau ymarfer corff o AAA, Metafit, i Feicio Dan Do.

Y stiwdio Beicio Dan Do newydd yw un o'r gorau yn yr ardal. Os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig arno, bellach nid oes esgus i ddod yma a gwnawn eich cyflwyno i'r rhaglen yn raddol. Rydym yn gwybod bod beicio yn ymarfer corff gwych, ond nid yw unrhyw un eisiau mynd allan a reidio beic pan mae hi'n bwrw glaw'n drwm, mewn tywydd rhewllyd neu ar ddiwrnod crasboeth yn yr haf.

Er bod beicio dan do wedi bod o gwmpas er dechrau'r 1990au, mae'r ffenomenon ffitrwydd yn dal i fod yn gryf. Mae'n ymarfer corff effeithiol iawn o ran cardio a chryfder. Mewn un dosbarth 45 munud, byddwch yn reidio beic llonydd gan ddilyn curiad cerddoriaeth anhygoel ac yn llosgi hyd at 600 o galorïau yn y broses.

Bydd eich ysgyfaint yn pwmpio, a byddwch hefyd yn gweithio eich cyhyrau ffolennau, crothau coesau, cwadiau, llinynnau'r garrau, ac yn adeiladu eich cyhyrau craidd. Mae'n sicr bod beicio dan do yn ddwys a chyflym, ond mae'n chwaraeon gwych ar gyfer unrhyw lefel ffitrwydd. Yn wahanol i redeg, mae beicio yn ymarfer corff trawiad isel.

The fitness classes are absolutely fab and the instructors are brilliant!

Customer comment

dosbarthiadau ymarfer corff grŵp eraill

Yn Nhrefyclo mae gennym ddosbarthiadau eraill i'r rheiny sy'n well ganddynt wneud ymarfer corff mewn grŵp neu amgylchedd dosbarth. Mae ein rhaglen yn cynnig dosbarthiadau 6 diwrnod yr wythnos ac yn cynnwys dosbarthiadau fel Metafit.

Ar gyfer unrhyw gwsmeriaid dros 50 mae gennym ddosbarth pwrpasol o'r enw AAA - Mynd yn Actif, Cadw'n Actif, Bod yn Actif (Get Active, Stay Active, Be Active).