Teuluoedd a Phlant

Canolfan Chwaraeon Trefyclo yw'r lle i fynd os ydych yn trefnu parti pen-blwydd i blentyn. Mae'r adain ieuenctid yn cynnig neuadd ychwanegol â chegin ac ardal eistedd fach. Mae'r ystafell hon yn ddelfrydol ar gyfer partïon pen-blwydd

partïon pen-blwydd yng nghanolfan chwaraeon trefyclo

Mae partïon pwll â theganau sy'n arnofio a cherddoriaeth ar gael hefyd.