Canolfan Chwaraeon Tref-y-Clawdd

LD7 1HP

adborth cadw lle ar-lein

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

oriau agor

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday sunday
10.00am - 9.00pm 7.00am - 10.00pm 9.45am - 10.00pm 10.00am - 10.00pm 7.00am - 9.00pm 10.00am - 3.00pm
Saturday all day
Sunday
3.00pm - 5.00pm

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur.

 Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

I regularly use the swimming pool in Knighton Leisure Centre mostly at least twice a week and the pool and facilities are brill and the staff are very helpful

John

Welcome to Knighton Sports Centre, operated by Freedom Leisure on behalf of Powys County Council.