Codi’r Bar: Gwobr Gyntaf i Ganolfan Hamdden Wrecsam!

Codi’r Bar: Gwobr Gyntaf i Ganolfan Hamdden Wrecsam!

Mae canolfannau hamdden yn Wrecsam wedi trechu mewn cystadleuaeth ac ennill yr aur yn ddiweddar yn Seremoni Gwobrau Freedom Leisure.

Mwy o Wybodaeth
Oriau Agor dros y Nadolig-Gogledd Powys

Oriau Agor dros y Nadolig-Gogledd Powys

Cofiwch fod eich aelodaeth gysylltiedig yn rhoi mynediad i chi i holl Ganolfannau Powys!

Mwy o Wybodaeth
Ysgol Nofio – Egwyl dros y Nadolig (Wrecsam)

Ysgol Nofio – Egwyl dros y Nadolig (Wrecsam)

Dyddiadau cau ac ail-agor ar gyfer eich dyddiadur

Mwy o Wybodaeth
Oriau Agor dros y Nadolig-Wrecsam

Oriau Agor dros y Nadolig-Wrecsam

Cofiwch fod eich aelodaeth gysylltiedig yn rhoi mynediad i chi i holl Ganolfannau Wrecsam!

Mwy o Wybodaeth
Nofio Cymru yn dod yn bartner Freedom Leisure i gyflwyno fframwaith Dysgu Nofio llwyddiannus mewn cyfleusterau ledled Cymru

Nofio Cymru yn dod yn bartner Freedom Leisure…

Mae Nofio Cymru, y Corff Llywodraethu Cenedlaethol cydnabyddedig ar gyfer gweithgareddau dŵr yng Nghymru, wedi cryfhau ei berthynas…

Mwy o Wybodaeth
Freedom Leisure yn dweud Peidiwch â rhoi cap ar nofio

Freedom Leisure yn dweud Peidiwch â rhoi cap ar…

Rydym yn cefnogi ymgyrch newydd i gefnogi pyllau nofio'r genedl wrth i ffigurau newydd ddod i'r amlwg gan Nofio Lloegr yn dangos…

Mwy o Wybodaeth
Mae Freedom Leisure yn ehangu ei bortffolio sylweddol o leoliadau hamdden a diwylliant.

Mae Freedom Leisure yn ehangu ei bortffolio sylweddol…

[21/04/23]

Mwy o Wybodaeth
Cyrff blaenllaw iechyd, chwaraeon, ffitrwydd a hamdden yn annog y Prif Weinidog i ymyrryd wrth i gyfleusterau ar lawr gwlad gyrraedd ‘pen eu tennyn’ os daw’r rhyddhad ar filiau ynni i ben

Cyrff blaenllaw iechyd, chwaraeon, ffitrwydd a…

Mwy o Wybodaeth
Rydym wedi cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Galw Hyblyg am Drydan y Grid Cenedlaethol

Rydym wedi cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Galw…

Mwy o Wybodaeth
Eich canolfan hamdden gymunedol leol a’r argyfwng ynni

Eich canolfan hamdden gymunedol leol a’r argyfwng…

Rydym angen eich cymorth a'ch cefnogaeth barhaus

Mwy o Wybodaeth
    Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

    Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

    Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!