Y Gampfa - Darland

Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Darland, ym mhentref Rossett, hanner ffordd rhwng Wrecsam a Chaer ar yr A483. Mae cyfleusterau'r ganolfan wedi ei rhaglennu; rhaid i bob gweithgaredd gael eu llogi mewn bloc archebu ymlaen llaw gan nad oes opsiwn 'talu a chwarae'. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland eu harchebu mewn blociau o 45 munud.

Mae'r Gampfa yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland efo llawr sbring sydd yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd.

Rydym yn darparu'r lleoliad, byddwch chi'n darparu'r egni!

Mae cyfleusterau'r ganolfan wedi ei rhaglennu; rhaid i bob gweithgaredd gael eu llogi mewn bloc archebu ymlaen llaw gan nad oes opsiwn 'talu a chware'.

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo esgidiau a dillad priodol ar gyfer ymarfer corff. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 269540.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at craig.chadwick@freedom-leisure.co.uk