Neuadd Chwareuon - Darland

Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Darland, ym mhentref Rossett, hanner ffordd rhwng Wrecsam a Chaer ar yr A483. Mae cyfleusterau'r ganolfan wedi ei rhaglennu; rhaid i bob gweithgaredd gael eu llogi mewn bloc archebu ymlaen llaw gan nad oes opsiwn 'talu a chwarae'. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland eu harchebu mewn blociau o 45 munud.

Mae'r neuadd chwaraeon yn gyfleuster gwych yma yn y ganolfan chwaraeon.

Mae'r neuadd chwaraeon yn cael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o sesiynau. Mae pedwar cwrt badminton ar gael neu gwrt 5-bob-ochr. Mae gan Darland gyfleusterau ar gyfer pedair lon Criced yn ogystal â phêl-fasged fer a hir.

Mae'r cyfleusterau'r ganolfan wedi ei rhaglennu; rhaid i bob gweithgaredd gael eu llogi mewn bloc archebu ymlaen llaw gan nad oes opsiwn 'talu a chware'

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo esgidiau a dillad priodol ar gyfer ymarfer corff. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 269540.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at craig.chadwick@freedom-leisure.co.uk