Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

Ffordd Caer,, Rossett

LL12 0DL 01978 269540 (Gwyn Evans) anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

Neuadd Chwareuon

Bwciwch ein neuadd chwareuon

Cliciwch yma

Campfa

Bwciwch y Gampfa

cliciwch yma

oriau agor

Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
17:00 - 22:00 17:00 - 21:00 9:00 - 17:00 AR GAU

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr. Gellir teilwra'r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu'r ffyrdd o fyw modern prysuraf. 

Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Gyda chymysgedd o'r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thim o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau i ymlacio a chymdeithasu.

Rydw i'n defnuddio'r cyfleusterau'n aml.

David
I ofyn am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01978 269540 (Gwyn Evans)

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.