Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

Ffordd Caer,, Rossett

LL12 0DL

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

Neuadd Chwareuon

Bwciwch ein neuadd chwareuon

Cliciwch yma

Campfa

Bwciwch y Gampfa

cliciwch yma

oriau agor

Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
17:00 - 22:00 17:00 - 21:00 9:00 - 17:00 AR GAU

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

aelodaeth

Ar draws Bwrdeistref Sir Wrecsam mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Cliciwch yma i gysylltu a Gwyn Evans  (ein safle rhiant) i gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â'r aelodaeth wych hon heddiw!

Aelodaeth Gorfforaethol yn Gwyn Evans

Rydw i'n defnuddio'r cyfleusterau'n aml.

David

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.