Gwersi ac Asesiadau Traealu Nofio Am Ddim

Gwersi ac Asesiadau Traealu Nofio Am Ddim

Dewchi ymuno â’n rhaglen dysgu nofio ffantastig . Gwersi asesu am ddim gydag un o’n hathrawon gwych ddydd Mercher
29 a dydd Gwener 31 Mai, 0930 a 1000 * Rhaid archebu lle

Gostyngiad i’r Maes Astro Turf

Gostyngiad i’r Maes Astro Turf

Dewch i ddefnyddio ein maes Astro Turf am £2 yr awr y pen yn unig i blant iau nag 16.

Pob dydd 09:00-16:00.

Clwb Brecwast hanner tymor wedi’i oruchwylio

Clwb Brecwast hanner tymor wedi’i oruchwylio

Dewis o fyffin brecwast, tost neu uwd gyda diod o £7.50

Dydd Mawrth ac Iau 0730-0915

Nofio

Nofio

Sesiwn Teulu-Bob dydd o’r gwyliau*. Gweler amserlen y pwll ar gyfer sesiynau

Water Mania-Dewch i gael hwyl ar ein llithrennau a’n dyfroedd gwyllt. Gweler amserlen y pwll ar gyfer sesiynau.

Hwyl Castell Gwynt

Hwyl Castell Gwynt

Sesiwn llawn hwyl ar dri chastell gwynt!
Dydd Llun 27 0900-1300


O dan 12 oed
Pris: £2
£1 yn unig gyda thocyn nofio

*Rhaid cael cwmni oedolyn

Gwersyll Nofio Hanner Tymor Mai

Gwersyll Nofio Hanner Tymor Mai

Dau ddiwrnod o ganolbwyntio ar ddatblygu potensial a thechnegau nofio . Bydd y gwersyll yn cynnwys sesiynau ystafell ddosbarth a phwll i helpu nofwyr i ddeall eu dull nofio yn well a’u datblygu hefyd . Nid oes raid i nofwyr ddod i’r ddau ddydd os yw’n well ganddynt ddod ar ddiwrnod mwy penodol i’w dull nofio.

Dydd Mawrth 28 a dydd Iau 30 Mai. £25 am ddydd llawn . £15 hanner dydd . £7 ychwanegol am y clwb brecwast.
Rhaglen arferol y dydd

0915-1100 Hyfforddiant a theory tir
1100-1215 Sesiwn pwll
1215-1300 Cinio
1300-1400 Hyfforddiant a theory tir
1400-1500 Sesiwn pwll
1500-1600 Hyfforddiant a theory tir

Dydd Mawrth “Front crawl, Breaststroke” a Sgilliau

Dydd Iau “Backstroke, Butterfly” a Sgilliau

Nodwch: Rhaid bod nofwyr wedi cwblhau ton 8