Ein Golff Antur

Ein Golff Antur

Mae ein cwrs golff antur ar ei newydd wedd yn darparu 9 twll o hwyl cyffrous i'r teulu!

Gallwch dalu a chwarae, llogi'r cwrs ar gyfer parti, neu chwarae am ddim fel Aelod Iau.

Ein Cae Glaswellt Artiffisial

Ein Cae Glaswellt Artiffisial

Eto mae ein cae glaswellt artiffisial yn un o'r gorau yn y rhanbarth. Mae'n un maint llawn felly gellir ei ddefnyddio ar gyfer pêl-droed neu hoci. Hefyd gellir rhannu'r maes i roi meysydd pêl-droed 5 neu 7 bob ochr.

Mae gan y maes y llifoleuadau gofynnol i'w ddefnyddio gydol y flwyddyn yn ystod oriau agor y ganolfan.

Sut I Archebu

Sut I Archebu

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cynnig cyfleusterau awyr agored fforddiadwy sy’n hygyrch i bawb. Ni yw un o’r ychydig glybiau ble y gallwch archebu a ‘thalu a chwarae’ heb aelodaeth fisol. Mae ffioedd llogi  yn ddibynnol ar y gweithgaredd, hyd yr amser, ac oedran y cwsmer.

Pam Chwarae Gweithgareddau Awyr Agored yng Nghanolfan Hamdden Aberhonddu?