testun delwedd

Aelodaeth Nofio Yn Unig

Ein aelodaeth nofio yn unig.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Aelodaeth Nofio Yn Unig?

Mynediad heb gyfyngiad at nofio

Mwynhewch mynediad heb gyfyngiad at nofio ym mhob un o'n sesiynau nofio cyhoeddus.

Mynediad at 12 pwll nofio.

Mynediad at holl pwll nofio ar draws Powys gyda'r aelodaeth hon.

Gostyngiad o 20% ar eitemau adwerthu

Gostyngiad o 20% ar ddiodydd poeth mewn caffi

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Mae ein cydweithwyr gwych yn addo croeso cynnes i chi ac rydym yn edrych ymlaen at roi taith o’n cyfleusterau anhygoel i chi, gan gynnig cefnogaeth sydd wedi’i theilwra ac ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych chi.

Manylion Aelodaeth

Taliadau Misol neu Flynyddol

Dewiswch rhwng debyd uniongyrchol misol neu fil blynyddol.

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!