testun delwedd

Aelodaeth Iau

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau i rai dan 16 oed.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Aelodaeth Iau?

Teen Toners

Sesiynau campfa dan oruchwyliaeth i bobl ifanc 11-15 oed. T&C's i'w cymhwyso.

Mynediad llawn i'n campfa

Mae aelodau'n cael mynediad i amrywiaeth o offer cardio, pwysau a gofod hyfforddi swyddogaethol (oedran yn caniatáu).

Dros 50 o ddosbarthiadau ymarfer corff bob wythnos

Mae pob un o’n dosbarthiadau grŵp ar gael i’n haelodau (oedran yn caniatáu).

Mynediad heb gyfyngiad at nofio

Mwynhewch mynediad heb gyfyngiad at nofio ym mhob un o'n sesiynau nofio cyhoeddus ac hwyl.

Mynediad at 13 safle

Mynediad at holl safle ar draws Powys gyda'r aelodaeth hon.

Blaenoriaeth a ar-lein wrth gadw lle.

Gall aelodau archebu hyd at 8 diwrnod ymlaen llaw. Gall aelodau yn Aberhonddu archebu ar-lein hefyd.

Gostyngiad o 20% ar eitemau adwerthu.

Gostyngiad o 20% ar ddiodydd poeth mewn caffi

Tenis a cyrtiau badminton

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Manylion Aelodaeth

Taliadau Misol neu Flynyddol

Dewiswch rhwng debyd uniongyrchol misol neu fil blynyddol.

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!