testun delwedd

Aelodaeth Gorfforaethol/Consesiwn

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Powys.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Aelodaeth Gorfforaethol/Consesiwn?

Rhaglen gyfeirio i aelodau

Mynediad llawn i'n campfa

Mae aelodau'n cael mynediad i amrywiaeth o offer cardio, pwysau a gofod hyfforddi swyddogaethol.

Dros 50 o ddosbarthiadau ymarfer corff bob wythnos

Mae pob un o’n dosbarthiadau grŵp ar gael i’n haelodau.

Mynediad heb gyfyngiad at nofio

wynhewch mynediad heb gyfyngiad at nofio ym mhob un o'n sesiynau nofio cyhoeddus.

Mynediad at 13 safle

Mynediad at holl safle ar draws Powys gyda'r aelodaeth hon.

Blaenoriaeth a ar-lein wrth gadw lle.

Gall aelodau archebu hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw. Gall aelodau yn y Flash archebu ar-lein hefyd.

Gostyngiad o 20% ar eitemau adwerthu

Gostyngiad o 20% ar ddiodydd poeth mewn caffi

Tenis a cyrtiau badminton

Llogi Llawr Sglefrio Bowls

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Mae ein cydweithwyr gwych yn addo croeso cynnes i chi ac rydym yn edrych ymlaen at roi taith o’n cyfleusterau anhygoel i chi, gan gynnig cefnogaeth sydd wedi’i theilwra ac ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych chi.

Manylion Aelodaeth

Taliadau Misol neu Flynyddol

Dewiswch rhwng debyd uniongyrchol misol neu fil blynyddol.

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!