Nofio yng Nghanolfan Hamdden Treforys

Mae digon o ddewis yn Nhreforys wrth ystyried nofio yn y pwll 25m, o sesiynau arferol i wersi nofio a'r cyfarwyddyd achubwr bywyd.

nofio am hwyl

Nid oes yn rhaid i nofio fod yn ddifrifol, dewch i gael sesiwn nofio hamddenol. beth am roi cynnig ar rywbeth newydd ac ymuno â’n dosbarth aerobeg dŵr bob dydd llun a dydd iau. 

gwersi nofio

Oedolion - Mae gwersi nofio i oedolion yn hwyliog, difyr a strwythuredig i alluogi’r nofiwr unigol i weithio ar ei gyflymder ei hun.

Dechreuwyr- Rydym yn darparu gwersi i ddechreuwyr, i wella hyder a gosod sylfeini nofio. 

Gwellhawyr- Rydym hefyd yn cynnig gwersi nofio i’r rheiny sy'n gallu nofio ond sydd eisiau gwella eu techneg nofio, neu ddysgu strociau newydd.

Gwersi preifat- Ar gael yn ystod y dydd, gyda’r nos ar ddyddiau'r wythnos ac ar benwythnosau.  Mae tîm o athrawon cymwysedig profiadol ar gael i diwtora unigolion neu grwpiau bach.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad