Beth sydd ar gael yn Canolfan Hamdden Treforys?

Beth allwch ei ddisgwyl?

Parcio ar y safle

Gallwch barcio am ddim tra byddwch yn y canolfan

Yn cael ei arwain gan hyfforddwyr

Mae pob un o’n sesiynau taro heibio a’r cyrsiau iau dan ofal hyfforddwr hollol gymwys

Lle i gael hwyl

Mae’r tîm yn gwneud eu gorau glas i sicrhau fod ein holl weithgareddau i Blant yn hwyl

Wyddoch chi?

Wyddoch chi?

Dengys ymchwil fod plant anweithgar yn debygol o ddatblygu’n oedolion anweithgar. Dyna pam mae’n bwysig annog gweithgaredd egnïol a chadw’n heini pan fydd plant yn ifanc.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein canolfan yn darparu'r cyfleusterau gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod mynediad hygyrch i'n mannau agored a'u bod yn lân ac yn ddiogel i'w defnyddio. 

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!