Ein cyfleusterau awyr agored a chwaraeon

Beth sydd ar gael yn Treforys?

Meysydd chwarae 3g

Defnyddir ar gyfer hyfforddiant pêl-droed

Llifoleuadau

Mae ein holl feysydd chwarae 3g awyr agored wedi'u llifoleuo

Cyfleusterau newid

Mynediad at doiledau a chyfleusterau newid sy’n cynnwys cawodydd

Parcio

Parcio am ddim ar y safle

Wyddoch chi?

Wyddoch chi?

Fod ymarfer corff yn llesol i fwy na’ch iechyd corfforol. Mae’n helpu gyda’ch iechyd meddwl hefyd. Gall treulio amser yn natur ac mewn golau naturiol wella eich hwyliau a lleihau straen ac iselder.

Our facilities are accessible to all

Our facilities are accessible to all

We work hard to ensure our centre provides the best outdoor facilities possible. This includes ensuring our outdoor spaces have accessible access and safe to use.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!