Nofio

Nofio

Sesiwn Teulu-Gall un oedolyn ddod â 2 blentyn dan 4 oed i’r sesiynau arbennig hyn. Pris:  Oedolyn £5.30 Plentyn Iau -   £4.25.  Gweler amserlen y pwll ar gyfer sesiynau.

Sesiwn Hwyl Sblasio yn y Dŵr-Gyda fflotiau, teganau a llwyth o hwyl, mae cyffro’n cael ei sicrhau yn y sesiynau hwyl a sblasio gwyllt yn y dŵr.  Pris:  Oedolyn £5.40    Plentyn Iau £4.35.  Canllaw Oedran: Croeso i Bawb, mae’r polisi mynediad arferol i’r pwll yn berthnasol.  Gweler amserlen y pwll am sesiynau

Nofio AM DDIM i blant a phobl ifanc dan 17 oed-Gall trigolion Powys sydd dan 17 oed nofio AM DDIM yn y sesiwn arbennig hwn.  Mae’r polisi mynediad arferol i’r pwll yn berthnasol.  Gweler amserlen y pwll ar gyfer sesiynau.

Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Gwersi Nofio Dwys-Dyma gyfle i wneud dechreuad gyda nofio yr Hanner Tymor hwn gyda 5 diwrnod o wersi nofio dwys. Ar gael i ddechreuwyr sydd eisiau ennill hyder yn y dŵr.  Amser: 9:00-9:30 a 9:30-10:00. Pris: £24.60.  Mae angen cadw lle gan fod y lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig.

Gwersi nofio un i un-Mae’r gwersi preifat hyn yn addas i ddechreuwyr neu’r sawl sydd eisiau gwella trwy ennill hyder neu ddatblygu techneg strociau.  Pris: £24.70.  Mae angen cadw lle gan fod y lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig.

Sesiwn Castell Gwynt

Sesiwn Castell Gwynt

Dewch a llosgi ychydig o egni yn ein sesiynau castell gwynt.

Dydd Mercher 13:00-14:00 neu 14:00-15:00.

Pris:  £3  

Canllaw Oedran: Croeso i Bawb

Mae angen cadw lle gan fod y lleoedd sydd ar gael yn gyfyngedig.

Sesiwn Blas Achubwr Bywyd Rookie

Sesiwn Blas Achubwr Bywyd Rookie

Dewch i ddarganfod sut beth yw bod yn achubwr bywyd yn ein sesiwn llawn hwyl yn dysgu sgiliau newydd.

Dyddiau Mawrth 9:30-10:00, £6.15.

Canllaw Oedran: Rhaid bod yn Wave 7 neu allu nofio 100m.

Rhaid archebu lle am mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.