Plant actif ym Mhenyrheol

Ym Mhenyrheol, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau, felly gall y teulu cyfan gymryd rhan a bod yn actif!

Mae pawb ohonom eisiau cadw ein plant yn heini ac yn iach ac yma ym Mhenyrheol, rydym wedi ymrwymo i gynnig rhaglen iau sy’n llawn hwyl ac yn eu cadw'n iach a heini. 

Mae gan ein hyfforddwyr gymwysterau proffesiynol yn eu maes ac mae ganddynt yr arbenigedd i helpu eich plant i ddatblygu eu talent a’u gallu mewn amgylchedd diogel a hwyliog. 

Partïon pen-blwydd ym Mhenyrheol 

Cewch wared ar rywfaint o'r straen wrth drefnu parti llawn hwyl y bydd pawb yn ei fwynhau, trwy adael i ni helpu!

Mae partïon ar gael ar benwythnosau, mae croeso i chi ddod â’ch CDs neu iPods eich hun i sicrhau bod thema’r parti yn cyd-fynd â chwaeth cerddorol eich plentyn.

Mae gennym amrywiaeth o becynnau y gallwch eu harchebu ar gyfer diwrnod arbennig eich plentyn, yn amrywio o bartïon Castell Bowndio i Bartïon Pwll!

Os ydych eisiau parti mwy personol nad yw hynny’n broblem! Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn yn gallu darparu ar gyfer eich hoff chwaraeon, gweithgaredd neu ddiddordeb - ffoniwch ni i drafod eich gofynion ar 01792 897039.

Arlwyo
Mae ystafelloedd parti ar gael i'w llogi am £7.50 fesul hanner awr, dewch â’ch bwyd eich hun - peidiwch ag anghofio’r deisen, y canhwyllau a’r bagiau o wobrau!

Unwaith y byddwch wedi archebu eich parti â ni, byddwch yn derbyn eich cadarnhad archebu a 30 gwahoddiad i'w hanfon i’ch ffrindiau.

 

*Mae angen talu’n llawn ar adeg archebu’r parti*