Partïon Yr hwyl gorau gyda’r ffwdan leiaf!

Gallwn ni gynnig parti fydd at ddant pob oedran a diddordeb. Gallwch chi ddewis o blith ystod eang o weithgareddau gan gynnwys partïon yn y pwll neu bartïon heblaw am rai yn y pwll. Isod fe welwch chi wybodaeth ar ein dewisiadau partïon mwyaf poblogaidd. Ond, os hoffech chi rywbeth ychydig yn wahanol mae croeso i chi gysylltu â ni ac fe wnawn ni ein gorau glas i drefnu rhywbeth fydd yn ateb gofynion eich grŵp.

Pwll Nofio

Tancer Chwyddadwy

Mae hwn yn wych ar gyfer plant iau a nifer uchel o blant. Mae’r partïon hyn yn addas ar gyfer plant hyd at wyth oed sy’n fwy cyfforddus mewn dŵr bas.


Uchafswm o bobl - 50

Ar gael:  Dydd Sadwrn 3pm-6:30pm, Dydd Sul 12pm-5pm.

Pendil chwyddadwy

Rhowch gynnig ar ein cwrs rhwystrau newydd yn y dŵr. Mae’r parti Pendil chwyddadwy ar gyfer hyd at 30 o blant ac mae ar gael dydd Sadwrn 3:00pm-6:30pm a dydd Sul 12pm-5pm. Dewch i weld a ydych chi’n gallu goresgyn y wal ddringo.

Mae pob parti pwll yn ddibynnol ar ein polisi mynediad, sef:

0-3 oed = 1 oedolyn i fod gyda phob plentyn

4-7 oed = 1 oedolyn i ofalu am ddau blentyn


8 oed a hŷn = caiff plant nofio heb oruchwyliaeth


*Oedolyn = unigolyn cyfrifol dros 16 oed.

Partïon cestyll gwynt

Mae ein parti castell gwynt ‘Planed Penyrheol’ yn ddelfrydol ar gyfer partïon plant. Mae’r castell gwynt yn cynnwys llithren, chwarae meddal a llecyn rhyngweithiol yn sicrhau y bydd eich plentyn yn cael parti i’w gofio.

Mae partis y Castell Gwynt ar gyfer uchafswm o ddeugain o blant ac maen nhw ar gael dydd Sadwrn 2pm-5:30pm a dydd Sul 10:15am-5:30pm.

Partïon Pêl-droed

Mae ein partïon pêl-droed yn cynnwys y defnydd o goliau a bibiau pêl-droed. Bydd aelod o staff wrth law i rannu’r plant yn dimau a goruchwylio’r parti.

Mae partïon pêl-droed ar gyfer hyd at 40 o blant ac maen nhw ar gael bob dydd Sadwrn

11:15am-5:30pm a dydd Sul 10:15am-5:30pm.

Partïon Rhôl Sglefrio / Sgwter


Bydd partïon rhôl sglefrio’n cynnwys rhôl lafnau / esgidiau rholio (dewch â’ch llafnau rholio, esgidiau rholio neu sgwteri eich hun) a system sain. Bydd aelod o staff yn sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn trwy eu cyfeirio un ffordd o gwmpas y Neuadd Chwaraeon

Mae partis rhôl sglefrio ar gyfer hyd at 40 o blant ac maen nhw ar gael dydd Sadwrn 11:15am-5:30pm a dydd Sul 10:15am-5:30pm.

Mae pob parti’n para 55 munud.

Ffoniwch 01792 897039 neu anfonwch eich manylion trwy’r ffurflen isod ac fe wnawn ni gysylltu â chi.

 

I sicrhau diogelwch ein cwsmeriaid rydym yn gweithredu polisi tynnu ffotograffau llym yma yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol. Pan ry’ch chi’n trefnu parti gyda ni byddwn yn gofyn i chi lenwi darn o bapur. Gyda hwn ni fyddwch ond yn cael caniatâd i dynnu lluniau o’ch parti chi. Nid yw hwn ond ar gael ar gyfer partïon sydd ddim yn cael eu cynnal yn y pwll nofio.