Gwersi Nofio yn canolfan hamdden Penyrheol

Mae gallu nofio yn cynyddu hyder, a gallai ddatblygu i fod yn hobi pleserus ac iach i gynyddu eich ffitrwydd. P'un a yw ar gyfer gwella eich strôc neu i ddechrau o'r dechrau, mae Ysgol Nofio Canolfan Hamdden Penyrheol yn berffaith i bawb.

Yma yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol dilynwn darparu fframwaith dyfrol Nofio Cymru. Mae hyn yn golygu y bydd eich plentyn yn dilyn maes llafur a system wobrau a gydnabyddir yn genedlaethol a gynhyrchwyd gan gorff llywodraethol nofio.

Ein polisi yw sicrhau bod ein holl wersi yn bleserus, yn ddiddorol ac yn bennaf oll rydym yn anelu at y safonau uchaf o ran hyder yn y dŵr, sgiliau dŵr a thechnegau nofio.

sblash

sblash 6

Ar gyfer plentyn 3 oed neu'n hyn yn y dwr ar eu pen eu hunain.

 

ton

ton 1

Datblygu hyder a diogelwch yn y dwr, ac wrth fynd i mewn ac allan o'r pwll. Dysgwch arnofio sylfaenol, sgwlio a thechnegau anadly. Dechrau dysgu nofio ar eich blaen, nofio ar y cefn a broga neu pilipala, gyda chymorth os oes angen.

ton 2

Gallu i neidio i mewn i'r pwll. Gwella sgwlio, fel y bo'r angen a thechnegau anadlu. Gleidio efo'ch corff yn syth. Nofio pellteroedd byr ar y bol, ar y cefn a broga neu pilipala, heb gymhorthion.

ton 3

Casglwch gwrthrych o lawr y pwll. Gwella sgwlio ac arnofio. Dysgwch sut i droedio dwr. Dysgwch y cod SAFE. Nofio pellteroedd byr o bob un o'r pedwar strôc: ar y bol, ar y cefn, broga a pilipala heb gymhorthion.

ton 4

Dysgwch sut i wneud cychwyn dolffin o dan y dwr. Dysgwch lleoli HELP. Gwella technegau dwr arnofiol a troedio dwr. Gwella techneg o bob un o'r pedwar strôc.

ton 5

Dysgwch neidiau o siapau gwahanol. Dysgwch syt i wneud summersault ymlaen a hand stand yn y drw. Gwella sgwlio a thechnegau goroesi personol. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan gynnwys 25m o'ch hoff strôc.

ton 6

Dysgwch sut i gynhesu yn briodol ar gyfer ymarfer corff a pham. Dysgwch sut i wneud summersault ôl, deifio wyneb pen cyntaf a deifio o eistedd. Gwella technegau goroesi personol gan gynnwys nofio gyda dillad. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan ganolbwyntio ar dechneg.

ton 7

Dysgwch sut i ddeifio. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio, troedio dwr a sgiliau chylchdroi. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc. Nofiocymysg unigol. Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid. 


gwybodaeth i aelodau'r ysgol nofio

 

Cynhelir ein rhaglen ysgol nofio am 50 wythnos y flwyddyn, yn ystod pob gwyliau ysgol gydag egwyl o 2 wythnos ar gyfer y Nadolig.

 

nofio am ddim

Cofiwch fod cerdyn aelodaeth freedomleisure eich plentyn yn rhoi'r hawl iddo nofio AM DDIM yn ystod yr holl sesiynau nofio cyhoeddus. Mae hyn yn galluogi’r plant i ymarfer yr hyn maent yn ei ddysgu bob wythnos yn ystod y gwersi. Mae rhai lefelau yn cymryd amser i symud ymlaen i'r lefel nesaf - gallai nofio rhwng gwersi helpu i gyflymu'r broses.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cofiwch gysylltu â ni.

Ysgol Nofio Penyrheol