Nofio yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol

Mae yna digon o ddewis ym Mhenyrheol wrth ystyried nofio, felly beth sy’n eich stopio?

Yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol, mae gennym lawer i'w gynnig wrth ystyried nofio. Os dymunwch gael sesiwn nofio hamddenol braf dewch i lawr i un o’n sesiynau nofio hydoedd neu nofio agored. Rydym yn cynnig aerobeg dŵr i helpu i'ch cadw'n heini ac iach, ac mae’n ffordd wych i gyfarfod â phobl newydd. 

 

i gael prisiau ein sesiynau nofio edrychwch ar ein prisiau 

Gwersi nofio

Dechreuwyr- Rydym yn darparu gwersi i ddechreuwyr, i wella hyder a gosod sylfeini nofio wrth barhau i wneud yn siŵr ei bod yn hwyl.

Gwellhawyr- Rydym yn cynnig gwersi nofio i’r rheiny sy'n gallu nofio ac sydd eisiau gwella eu techneg ddatblygu ymhellach ar draws bob un o’r 4 strôc.

Oedolion- Mae gwersi nofio i oedolion yn hwyliog, yn ddifyr ac yn strwythuredig i'ch helpu i gyrraedd eich nod ar eich cyflymder eich hun. 

Gwersi preifat- Ar gael ar unrhyw adeg a’r hyn sy'n addas i chi. Mae tîm o athrawon profiadol â chymwysterau llawn ar gael i’ch addysgu fel gwerth 1-i-1 neu mewn grŵp bach.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Sylwch y polisi mynediad pwll- Mae’n rhaid i blant gael cwmni yn y pwll yn ôl y cymarebau canlynol:

Mae angen un oedolyn i oruchwylio un plentyn yn achos plant o dan 4 oed
Mae angen un oedolyn i oruchwylio dau blentyn yn achos plant 4-7 oed
Mae plant dros 8 oed yn gallu defnyddio'r pwll heb gwmni.

Ystyrir bod oedolyn yn unigolyn sy'n 16 oed a hŷn – dylai’r oedolyn cyfrifol gadw’r plant o fewn cyswllt llygaid bob amser.

 

Nod y polisi hwn yw darparu amgylchedd diogel a phleserus bob amser.