iechyd a ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol

Cadwch yn heini ac yn iach yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol, lle mae gennym amrywiaeth eang o offer a dosbarthiadau, a hyfforddwyr hyfforddedig, sy’n gallu eich helpu ar eich taith

Campfa

Mae eich sesiwn ymarfer corff yn bersonol


Mae ein melinau traed, peiriannau trawshyfforddi a beiciau yn cynnwys y consol Discover diweddaraf gan gynnig mynediad at y rhyngrwyd a channoedd o opsiynau adloniant wrth i chi wneud ymarfer corff. Hefyd gallwch bersonoli eich sesiwn ymarfer corff a chofnodi eich cynnydd trwy LF Connect. 

 

Rydyn ni yma i'ch helpu


Nid ydym yn fygythiol. Rydym yn croesawu pob oedran a gallu. Mae pob aelod yn cael rhai sesiynau 1-i-1 gyda hyfforddwr hefyd, a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich nodau.

Mae ein staff cyfeillgar bob amser wrth law i sgwrsio, eich cadw’n frwdfrydig a darparu cyngor arbenigol.

dosbarthiadau

Amrywiaeth gwych o ddosbarthiadau sy'n addas i bob gallu, o Aerobeg Dŵr i Zumba

 

Os nad ydych yn siŵr pa ddosbarth ffitrwydd fyddai’n eich gweddu orau, gofynnwch i hyfforddwr neu gofynnwch yn y dderbynfa.