Gallwch chi fwynhau

Byrbrydau a diodydd

Amrywiaeth o fyrbrydau a diodydd i ddewis ohonynt.

Coffi Costa

20% oddi ar goffi Costa wrth ddod yn aelod.

Cerdyn teyrngarwch

Ar gyfer ein cwsmeriaid rheolaidd mae gennym gardiau teyrngarwch felly os byddwch yn prynu chwe diod poeth, byddwn yn rhoi eich seithfed am ddim i chi. Gofynnwch…

Ail-lenwi

Arian oddi ar eich coffi Costa pan fyddwch yn dod â chwpan y gellir ei hailddefnyddio!

Oeddech chi'n gwybod?

Oeddech chi'n gwybod?

Yn Pen-yr-heol, mae gennym amrywiaeth wych o fyrbrydau yn barod i’w bwyta yn y caffi neu fynd â nhw i ffwrdd.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein canolfan yn darparu'r cyfleusterau gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod mynediad hygyrch i'n mannau agored a'u bod yn lân ac yn ddiogel i'w defnyddio.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill yn ein canolfan

Tystebau Cwsmeriaid

Cwestiynau Cyffredin