Llwyth o le ar gyfer gweithgareddau

Beth sydd ar gael yn Penyrheol?

Parcio ar y safle

Parcio am ddim ar y safle

Nid pedair wal yn unig yw.

Gallwn gyflenwi byrddau a chadeiriau os oes eu hangen.

Cyfleusterau Newid

Mynediad at doiledau a chyfleusterau newid, gan gynnwys cawodydd.

Technoleg

Mae’r Wi-Fi hefyd yn hygyrch, felly hefyd taflunydd.

Wyddoch chi?

Wyddoch chi?

Y ddau beth pwysicaf y mae pobl yn edrych amdanynt wrth chwilio am leoliad ar gyfer eu cyfarfod yw hygyrchedd a pharcio.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod ein canolfan yn cynnig y cyfleusterau ffitrwydd gorau posibl.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau fod pobman yn hygyrch, yn lân ac yn ddiogel i ddefnyddwyr.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!