Ein cyfleusterau awyr agored a chwaraeon

Beth sydd ar gael yn Penyrheol?

Meysydd chwarae 3g

Defnyddir ar gyfer hyfforddiant pêl-droed

Llifoleuadau

Mae ein holl feysydd chwarae 3g awyr agored wedi'u llifoleuo

Cyfleusterau newid

Mynediad at doiledau a chyfleusterau newid sy’n cynnwys cawodydd

Parcio

Parcio am ddim ar y safle

Caeau chwarae glaswellt

Dau gae glaswellt ar gyfer hyfforddiant pêl-droed a rygbi.

Wyddoch chi?

Wyddoch chi?

Fod ymarfer corff yn llesol i fwy na’ch iechyd corfforol. Mae’n helpu gyda’ch iechyd meddwl hefyd. Gall treulio amser yn natur ac mewn golau naturiol wella eich hwyliau a lleihau straen ac iselder.

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Mae ein cyfleusterau yn hygyrch i bawb

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod ein canolfan yn cynnig y cyfleusterau awyr agored gorau posibl. Mae hyn yn cynnwys sicrhau fod ein mannau awyr agored yn hygyrch ac yn ddiogel i bawb.

Cyfleusterau cysylltiedig eraill sydd ar gael yn ein canolfan

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!