Yng Nghanolfan Hamdden Penyrheol mae gennym gae chwarae maint llawn bob tywydd o’r radd flaenaf ar gyfer pêl-droed a rygbi. Mae’n berffaith ar gyfer sesiynau hyfforddi neu gemau’ch clwb

Gallwch gadw traean y cae neu’r cae llawn ac mae’n cynnwys y llifoleuadau (pan fo angen) ac ystafelloedd newid.

Gosodwyd y cae 3G yn 2017 ac mae wedi’i gymeradwyo gan FIFA a’r Bwrdd Rygbi Rhyngwladol (IRB).

Mae ein cae 3G ar gael am y canlynol:

  • i’w archebu bob hyn a hyn neu am un tro yn unig
  • i’w logi ar gontract*
  • gemau cynghrair
  • i dalu bob tro ry’ch chi’n chwarae arno

Polisi esgidiau chwaraeon

Rhaid i bob defnyddiwr gadw at bolisi esgidiau chwaraeon y ganolfan.

Caniateir y canlynol:

  • Esgidiau pêl-droed gyda stydiau rwber
  • Esgidiau pêl-droed ‘Astroturf‘
  • Esgidiau pêl-droed gyda sodlau llafnau plastig

Ni chaniateir y canlynol

  • Esgidiau hyfforddi/Trênyrs
  • Esgidiau pêl-droed gyda stydiau metal
  • Esgidiau gyda phigau/Esgidiau pigog

Os ydych am gadw’r cae, cysylltwch â’r ganolfan ar 01792 897039