Un o fanteision ein Hysgol Nofio yw y gallwch olrhain cynnydd eich plentyn lle bynnag yr ydych gyda chlicio'r botwm.

Mae'r ffordd rydych chi'n cyrchu HomePortal wedi newid

Mae'r ffordd rydych chi'n cyrchu HomePortal wedi newid

Rydym wedi bod yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i ddod â ffordd llawer gwell i chi gael mynediad i gynnydd nofio eich plentyn. Gallwch nawr gael mynediad i HomePortal trwy ein platfform archebu ar-lein LeisureHub felly mae popeth i gyd mewn un lle i chi.

 

Ydych chi'n cael trafferth gweld cyfrif eich plentyn? Ffoniwch eich canolfan gartref a byddwn yn fwy na pharod i helpu:
LC Abertawe: 01792 466500
Treforys: 01792 797082
Penlan: 01792 588079
Penyrheol: 01792 897039