testun delwedd

Nofio yn unig 60 oed a throsodd

Mynediad diderfyn i nofio ar draws Abertawe

Pam dewis ein haelodaeth Nofio yn unig?

Pam dewis ein haelodaeth Nofio yn unig?

Mae ein tystebau cwsmeriaid yn llawn straeon gan bobl go iawn sydd wedi gwneud gwahaniaeth i'w hiechyd corfforol a meddyliol trwy fynychu ein pwll cymunedol lleol yn rheolaidd. Byddwch yn actif, yn iach ac yn perthyn i Freedom Leisure Abertawe.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Nofio yn unig 60 oed a throsodd?

Nofio ar draws pedwar Pwll Abertawe

Parcio am ddim

20% oddi ar Costa Coffi

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Manylion Aelodaeth

Taliadau Misol neu Flynyddol

Dewiswch naill ai aelodaeth debyd uniongyrchol misol treigl neu opsiwn blynyddol (A chael 12 mis am bris 11!)

Flexible membership option

Our older adult swim memberships are flexible and are just a rolling monthly commitment

Cwestiynau Cyffredin

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!