Yma yng Nghanolfan Hamdden Maldwyn mae yna nifer o opsiynau am bartïon i greu pen-blwydd cofiadwy. Gwyliwch eich plant yn sboncian ar ein castell gwynt neu’n gwlychu at eu crwyn yn un o’r sesiynau gwlyb a gwyllt yn y pwll nofio! I gael profiad sydd hyd yn oed yn fwy cofiadwy gallwch gynnwys ein harth wen neu ein llithren ddŵr mewn parti pwll am dâl ychwanegol bychan. I’r plant lleiaf mae Den Dewi hefyd ar gael.

PARTI LLITHREN DDŴR

Beth am logi ein llithren ddŵr newydd sbon sy’n darparu hwyl mewn amgylchedd llawn ynni, llawn mynd ond diogel! Gadewch i’ch plentyn deimlo’r iawn o ddarganfod ei ffordd i ben draw’r daith dros y rhwystrau. Sylwch na fydd lle i nofio yn y pwll.

 

Cost partïon llithren ddŵr £95 i uchafswm o 20 o bobl yn y pwll.

 


PARTI’R ARTH WEN

Mae ein Harth Wen mor brysur ag erioed. Gan fod 10 o bobl ychwanegol yn gallu dod i’r pwll bellach, gallwch wahodd hyd yn oed mwy o ffrindiau eich plentyn fel bod eu profiad yn fwy ac yn well fyth!

 

Cost partïon yr arth wen £95 i uchafswm o 30 bobl yn y pwll.


PARTI PWLL

Os nad yw’r teganau yn eich cydio chi na’ch plentyn, yna gallwn drefnu parti pwll mwy traddodiadol lle gallwch chi gael y pwll i’ch hunan i dasgu dŵr dros y lle a chael llond trol o hwyl.

 

Cost parti pwll £70 i uchafswm o 30 bobl yn y pwll.

 

 


Mae polisi derbyn plant i’r pwll nofio’n berthnasol i bartïon pen-blwydd. Rhaid i blant dan 4 oed fod yng nghwmni oedolyn ar gymhareb 1 oedolyn : 1 plentyn yn y dŵr. Rhaid i blant rhwng 4 a 7 oed fod yng nghwmni oedolyn ar gymhareb 1 oedolyn : 2 o blant yn y dŵr. Sylwch na chaniateir rhai na allant nofio i fynd ar y teganau gwynt yn y pwll.

 


PARTI CASTELL GWYNT

Sbonciwch gyda’ch ffrindiau yn y neuadd chwaraeon lle mae digonedd o le i redeg. Mae’r partïon yn para 2 awr, 1 awr gyda’r castell gwynt, ac 1 awr hebddo.

 

Cost parti castell gwynt £70 i uchafswm o 30 o blant.


PARTI DEN DEWI

Mae ein hardal chwarae meddwl ar gael i’w logi am awr a hanner. Chi fydd yr unig rai yn ei defnyddio yn ystod yr amser yma. Mae ar gael ar benwythnos ac yn ystod yr wythnos. Mae’n rhaid i’r partïon hyn gael eu goruchwylio gan drefnydd y parti.

Cost parti Den Dewi £70 i uchafswm o 30 o blant.


PARTI CHWARAEON

Partïon chwaraeon yw’r dewis mwyaf hyblyg a gynigwn. Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o chwaraeon e.e. pêl-droed, pêl-fasged, cyrsiau rhwystrau ac ati. Byddwch yn gallu defnyddio’n neuadd chwaraeon 2 awr a bydd achubwr bywydau hyfforddedig ar gael i helpu i hyfforddi’r parti.

 

Cost partïon chwaraeon £70 i uchafswm o 30 o blant.


Mae angen £25 o flaendal i sicrhau eich archeb am barti.

Ry’n ni’n gwybod y byddwch am fod yn rhan o hwyl y parti, felly gofynnwn i chi aros ar y safle am y parti ar ei hyd.

Gofynnwn i chi sicrhau bod yr holl westeion mewn partïon teganau gwynt yn dod â sanau i’w canlyn i wisgo wrth iddyn nhw chwarae.

Gofynnwn i chi sicrhau bod yr holl westeion mewn partïon nofio yn dod â gwisg nofio a thywel i’w canlyn.

I holi ynghylch partïon pen-blwydd, llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi’n fuan i drafod y parti a chadarnhau’r archeb.